חובש/ מגיש עזרה ראשונה-הוראות והנחיות

 
 


חובש/ מגיש עזרה ראשונה

הוראות והנחיות


טיפול יומי

לפני תחילת המשמרת יש לערוך בדיקה יסודית של ציוד ההחייאה, כמות החמצן בבלוני החמצן, מיקום הבלונים, בדיקת כמות חומרים מתכלים, יוד, אגד מדבק, קיסני עץ, כוהל 70%, פולידין, סביעור, צמר גפן וכו'.


כמו כן לדאוג שהשלט "תחנה לעזרה ראשונה" יהיה במקומו.


יש לוודא את יציבות מיטת הטיפולים, נקיון המרפאה והכנת ערכת החייאה ניידת (נישאת בתיק) זמינה ומוכנה לשעת הצורך.


החובש ידאג לנקיון ערכת האמבו ותקינות כל הציוד החשוף לאוויר.


החובש יצטייד במפתח המרפאה וידאג שמלבדו לא תהיה גישה למרפאה, לחומרים ולציוד (בעיקר מתוך עובדי המרכז).

במהלך שעות העבודה חל איסור על החובש להאזין לווקמן ולשהות באולמות פעילות הרחוקים מבריכת השחיה וממשרדי הבריכה.

בכל יציאה מחדר עזרה ראשונה החובש ידווח למנהל ולמשרדי הבריכה על מקום המצאותו ומסלול הליכתו, גם על הליכה לשרותים יש לדווח לכל הגורמים.

החובש יענוד תג מזהה במשך כל שעות העבודה. רצוי ללבוש חולצה לבנה ועליה סמל של מגיש עזרה ראשונה.

יש לדאוג לחניית אמבולנסים בהתאם לחוק ולדאוג לשילוט מתאים.

יש לוודא כל משמרת כי ישנו מפתח נוסף בהישג יד במשרדי הבריכה.

יש לדווח למנהל הבריכה על כל אירוע חריג ו/או פינוי באמבולנס לבית החולים. כמו כן, יש לתת את הדעת לגבי אזורים מסויימים במרכז המהווים מקור לפגיעות ופציעות ולדווח על כך למנהל.

החובש יטפל בכל פניה ובכל פציעה וירשום ביומן החובש. רצוי לאחר מספר שעות ליצור קשר עם בית המטופל ולשאול לשלומו. במידת הצורך לשלוח גלויה להחלמה מהירה.

אין למסור לידי מקבל הטיפול את דו"ח הפציעה או העתק ממנו או כל מכתב אחר. במקרה חריג יש להפנותו למנהל הבריכה.

החובש לא יטפל בפצעים או פציעות שלא אירעו בבריכה.

בעת מילוי דו"ח הפציעה יש להסתפק בעובדות ולא לתת אבחנה רפואית.


ההנחיות וההצעות הנ"ל אינן באות להחליף או לשנות את נושאי ההכשרה שקיבל מגיש עזרה ראשונה במסגרת הכשרתו.


הערות

חתימה

תאריך

טלפון

כתובת

תפקיד

שם העובד

מס'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

הינך מתבקש בכל זמן שהותך במרכז לפקוח עין לכל בעיה או הצעת יעול ולהרגיש חלק ממערכת הרוצה להאמין בעובדיה.


1 המציל חייב להיות בעל תעודת מציל.

2 המציל חייב להיות בעל תעודת החייאה ויש לחדשה אחת לשנתיים.

3 המציל ילבש לבוש המזהה את תפקידו:

בקיץ – בגד ים

ובחורף – חלוק רחצה מעל בגד הים.

4 המציל יענוד משרוקית על צווארו משך כל שעות העבודה.

5 המציל יתייצב כ-10 דקות לפני תחילת המשמרת – בעמד המציל.

6 יש להשתדל לאכול לפני תחילת העבודה או בסיומה.

7 המציל ידאג לציוד עזרה ראשונה – כולל ערכת אמבו ומיכל חמצן מלאים ותקינים בהישג יד מדי יום.

8 המציל יוודא שהמגאפון שברשותו תקין או מערכת הכריזה.

9 בתחילת המשמרת או בסופה יש להחתים את כרטיס העבודה ולא לאחר מקלחת או פעילות אחרת שאינה משקפת את שעות העבודה הנכונות.

יש להחתים את הכרטיס באופן עצמאי ולא לשלוח עובד אחר לעשות זאת.

10 בזמן העבודה חל איסור לשמוע בווקמן, לקרוא עיתון, ספר או לכתוב.

כמו כן אין לבצע כל פעילות העלולה לגזול את תשומת הלב ממיימי הבריכה ומסביב לה.

11 יש להימנע משיחות עם חברים, מכרים וסדרנים למיניהם, כולל עובדי המרכז.

המציל מתבקש לאמר באדיבות לכל הפונה אליו לשיחה שאינו רשאי לעשות זאת במסגרת תפקידו.

12 המציל ישב כשני שליש מהצד הרדוד של הבריכה לכיוון הצד העמוק של המים. בנוסף לתצפית ממקום מושבו הקבוע עליו לבצע סיבוב בשטח כל 10 דקות לפחות.

13 כאשר עובדים שני מצילים אין לשבת יחדיו אלא להתמקם בשני צידי הבריכה, או שאחד המצילים מבצע ביקורת מסביב לבריכה והשני צופה בבריכה ממקום מושבו.

14 המציל יבדוק בעזרת מכשיר הבדיקה הקיים בבריכה את איכות המים את ה-P.H בין 7.2-7.6 כלור חופשי בין 2.0-8.0 כלור קשור טמפרטורה ועכירות המים.

במידה ומתעוררת בעיה כלשהי יש למנוע את כניסת המתרחצים ולדווח מיד למנהל, למשרד, למפעיל ולהשאר בשטח הבריכה.

15 המציל יסרוק את השטח המרוצף סביב הבריכה ויבדוק שאין שום מפגע שעלול לסכן את קהל המבקרים.

16 המציל יסרוק את שטח המים וקרקעית הבריכה, עליו להוציא את הרובוט מהמים ולדאוג שיבוצע לו הניקוי והטיפול הנכון.

17 המציל יוודא כי סביב הבריכה ובהישג יד שלושה גלגלי הצלה, ברשותו מוט הצלה ומוט עם רשת לניקוי לכלוך צף.

18 המציל ישמור על ניקיון שטח הבריכה.

19 יש לנקות בבוקר ובמהלך כל יום לכלוך צף בבריכה באמצעות מוט הרשת.

20 המציל יוודא כי מי הגלישה אכן גולשים וכי ניקוזי המים נקיים מלכלוך ומעלים.

21 יש לוודא כי אין כל מכשיר המחובר למתח החשמל בזמן הרחצה.

22 יש לבדוק שעל בורות היניקה בקרקעית הבריכה אכן יש סבכת רשת ושהיא מעוגנת ונעולה.

23 הערות המציל כלפי הקהל יושמעו באדיבות ובסבלנות.

יש להנחות את המבקרים לקרוא את שלטי ההוראות בכניסה לבריכה ולנהוג עפ"י הכתוב בהם.

25 אין לאפשר כניסת המרחצים לשטח הבריכה בנעלי רחוב.

26 המציל חייב לשמור על הסדר במים ועל השקט בשטח הבריכה.

המציל יאסור כניסת אוכל ומשקאות לשטח הבריכה.

28 המציל יאסור עישון בשטח הבריכה וימנע מעישון בזמן המשמרת.

29 יש להקפיד על חבישת כובע ים לגברים, נשים, ילדים/דות ששערם גולש על צווארם.

30 יש לאסור את הקפיצה לבריכה ומסביב לה פרט לאותם המקרים בהם המציל נתן את רשותו לכך.

31 במידה וקיימים מסלולי שחיה, השחיה בהתאם לשילוט ולסגנון השחיה בצידו הימני של המסלול.

32 המציל יאסור כניסת פעוטות לבריכה הגדולה, אף לא בליווי הורים.

33 המציל ישגיח כי בשטח המרוצף מסביב למי הבריכה לא ישהו פעוטות ו/או קהל שאינו יודע לשחות.

34 המציל רשאי להורות לכל אדם המפריע ומסכן את חייו במים או את בטיחות המתרחצים לצאת מהמים ולהרחיקו מהבריכה. בשום מקרה אין להשתמש בכח ואם יש צורך מזמינים מנהל תורן להמשך טיפול.

35 מציל לא יעזוב משמרתו בכל מקרה ללא מחליף במקום. המחליף חייב להיות מוסמך כמציל.

36 כל פניה או פגיעה יש לרשום ביומן הטיפול, בעת מילוי דו"ח פציעה יש להסתפק בעובדות בלבד ולא לתת אבחנה רפואית.

37 לפני החלפת המשמרת בין המצילים יש לעדכן את המציל החדש על כל אירוע חריג או בעיה עם המתרחצים השוהים בבריכה או במים וזאת כדי לשמור על אחידות ההערות וכדי שהמתרחץ לא ינצל את החלפת המשמרת בין המצילים כדי להמשיך התנהגות הנוגדת את כללי הבריכה.

38 לידיעתך – בביקור של קבוצות מאורגנות/ קייטנות, החוק קובע 3 מ"ר לכל מתרחץ. אין לאפשר כניסת מתרחצים מעל למוגדר בחוק.

39 המציל מתבקש בכל זמן שהותו במרכז להיות קשוב לכל בעיה או הצעת יעול ולהרגיש חלק ממערכת הרוצה להאמין בעובדיה.

40 הסעיפים הנ"ל באים כהנחיות כלליות ומקומיות למרכז בו אתה עובד ובתוספת לחומר הנלמד בקורס מצילים, הן אינן באות להחליף את הנלמד בקורס.הינני מאשר בחתימת ידי כי קראתי והבנתי את ההוראות כלשונן.
הערות

חתימה

תאריך

טלפון

כתובת

תפקיד

שם העובד

מס'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
זכור כי בכל שימוש במתקני הבריכה מחוץ לשעות העבודה הינך משמש דוגמה.


תודה על תשומת הלב

עבודה נעימה ומהנה

כתבות נוספות
בקורב "עולם הבריכה והספורט 2016" חוגגים ספיישל 20 שנה!!!!!!!!!!!!
כבוד לישראל – שגיא דובב זכה במדליית זהב
PRECOR, ענקית ציוד הכושר והספורט מארה"ב
לראשונה: ארגוני אוהדים יוכלו לפנות לקבלת תמיכה כספית של משרד הספורט כבר ב-2014
כתבות נוספות
רוי ניסני סיים במקומות 17 ו-18 בנורבורגרינג
מכביה ה19 נפתחת!!!
לטיסיה בק עלתה לשלב המוקדמות האחרון במייג'ור (גרנד סלאם) בריטניה
EQUIP AUTO 2014 16-20 באוקטובר * פארק התערוכות * פריס צפון וילפינט
חשיבות הפעילות הגופנית בחורף
אליפות ישראל בג'ודו בסימן פרידה מאריק זאבי ו-20 שנים למדליות האולימפיות הראשונות של ישראל.
רצים מירדן, מהרשות הפלסטינית וצה"ל יתחרו מחר ב"מרוץ העגור" באגמון החולה
רואי הסינג מונה למנהל אגף הספורט של המכביה 2013
החברה לבידור ולבילוי חולון חונכת את הבריכה ההידרותרפית הראשונה בעיר-הפתיחה היום!!!!!
HomeLineSport נכנסים לכושר מבלי לצאת מהבית
המכביה תקיים אירוע הצדעה מיוחד לאריק זאבי אליו
הממשלה אישרה הצעה להקצות 18 מיליון ₪ לתקציב המכביה 2013
גלילה פרוייקטים
למה כדאי לאכול תמרים?
בריכות שחיה- בעלי תפקידים
לרגל יום כדור הארץ-Nascar מאמצת טכנולוגיית כיבוי אש ידידותית לסביבה
סופות החול עיכבו ספורטאים בדרכם לאליפות אירופה באילת
מדרך+תעלת גלישה-תקנות רישוי עסקים
הפרויקט החדש של אנשי העסקים דוד ומירי עיני פתחו השבוע את "מיגה מול הפארק"-מתחם היוגה והכושר הגדול ב
בניית בריכות שחיה-תקנות רישוי עסקים
חשיבות הפעילות הגופנית לנשים
עולם הבריכות, הספא, פארקי המים במפגש בינלאומי,בנובמבר 2012 באיראקספו- ליון (צרפת)
נבחרת רוכבים מצרפת מגיעה להתחרות בטור אילת שיתקיים בסוף השבוע
אלה שטרנברג וסרגיי ריכטר הם אלופי אירופה בזוגות מעורבים ברובה אוויר
עקב מזג האוויר הסוער שצפוי בסוף השבוע הקרוב נדחה מרוץ עין גדי, שאמור היה להתקיים בסופ"ש הזה, וייערך
תערוכת GYM & POOL 2012 בהפקת קבוצת שטיר ננעלה בשבוע שעבר במרכז הירידים בתל – אביב.
מכרזים חדשים
תקנות מעודכנות לשנת 2016- רישוי עסקים
שימוש בבריכות שחייה בענפי ספורט
מיקי ברקוביץ' ושמעון אמסלם מככבים בקמפיין לחיזוק מעמד הכדורסלן הישראלי
להיות קונטנטו – לצאת לאור בכל העולם
אליפות אירופה אילת 2012
מבנה וגימור כללי של בריכות שחיה-תקנות רישוי עסקים
המשלחת של ישראל לתערוכת ברצלונה יוצאת לדרך- ההרשמה בעיצומה
אימון כושר- עם מאמן או לבד
מבנה בריכת שחיה-תקנות רישוי
ספורט וכושר לחופש!!!
סקירת BDI על ענף מכוני הכושר בישראל:
משאבות חום לחימום מי בריכה
מרתון החתירה הבינלאומי של טבריה בכנרת -הופך למסורת
ועידת הספורטאים הראשונה בישראל : בסימן נערכים לחיים שאחרי הספורט המקצועני
בניית בריכת שחיה פרטית
הקמת בריכות שחיה ושיפוץ מבנה במתחם בריכת גורדון בתל-אביב-יפו
בריכת שחיה ציבורית, פרטית בתוך מתחם של ביניין מגורים משותף
דו"ח סריקה יומי
דוח נתוני מים
בריכות שחיה- הטיפול במי בריכות פרטיות
בריכות שחיה- ציוד תקני לתחנת עזרה ראשונה בבריכות שחייה
בריכות שחיה- שלטים
בריכה טיפולית
בריכות שחיה- סידורי בטיחות ועזרה ראשונה
הקלעים קיבלו דוגמא אישית מיושב ראש ההתאחדות
קיץ של אקסטרים ימי בגלבוע
בירכות שחיה
כתבות נוספות


תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.

בניית אתרים בניית אתרים